Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD ADRESEM WWW.ELSKASTUDIO.PL

DEFINICJE:


1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. KUPUJĄCY - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
5. SKLEP - sklep internetowy Elskastudio prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.elskastudio.pl
6. SPRZEDAWCA – Zofia Chrzanowicz Elska Studio, ul. Dalbora 38d m.2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-125-83-32
7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego elskastudio.pl.

 Właścicielem Sklepu Internetowego Elska Studio jest firma:

Zofia Chrzanowicz

ul. Dalbora 38d m.2

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-125-83-32

 

Kontakt ze Sklepem :

   a. Adres Sprzedawcy: ul. Dalbora 38d m.2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

   b. Adres e-mail Sprzedawcy: sales.elskastudio@gmail.com lub biuro.elskastudio@gmail.com,

   c. Numer telefonu Sprzedawcy: 575375235.

   d. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 55 1140 2004 0000 3702 7909 6839

 

2. KONTO

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep elskastudio.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Kupującego do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.  

4. METODY DOSTAWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy:

 1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 3. Do paczkomatów InPost

Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

     1. Płatność zwykłym przelewem na konto Sprzedawcy,
     2. Płatności elektroniczne i płatność kartą płatniczą (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)

5. TERMIN PŁATNOŚCI:

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

6. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1-3 dni licząc dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty. 

 

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze od daty nadania przez nas paczki (zgodnie z umową z firmą kurierską).
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

8. REKLAMACJE I ZWROTY:

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza.
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Kupującego jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 5. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt. 

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności (wyłączając koszt dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostało opłacone.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sklep elskastudio.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl